WIA-verzekering afbeelding

WIA-verzekering

Als uw werknemer na twee ziektejaren nog niet is hersteld, kan hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door UWV. Hij komt dan in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en kan met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. Als werkgever kunt u voor een inkomensaanvulling zorgen.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

  • De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
  • De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

WGA

Als uw werknemer tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een WGA-uitkering. Dat is vrijwel altijd een financiële achteruitgang. Deze uitkering wordt nog tien jaar aan u doorbelast via een gedifferentieerde WGA-premie en in veel cao’s zijn afspraken gemaakt om de WGA-uitkering aan te vullen. Bovendien heeft u voor uw arbeidsongeschikte werknemer nog tien jaar re-integratieverplichtingen.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, kunt u het risico zelf verzekeren en zo sturen op kosten en re-integratie van uw werknemers met een WGA-uitkering. De verzekering geldt zowel voor uw werknemers in vaste dienst als voor werknemers met een tijdelijk dienstverband.  

Wat kan er onder de dekking vallen?

  • WGA uitkering
  • Werkgeverslasten
  • Ondersteuning bij re-integratieactiviteiten
  • Vergoeding van re-integratiekosten

Lage uitkering aanvullen

Voor sommige werknemers valt de WGA-uitkering lager uit dan verwacht. U kunt hen helpen met een WGA-Hiaatverzekering of met een WGA-Excedentverzekering.

De premie

De premie van de WGA-eigenrisicoverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • WGA-cijfers van uw bedrijf
  • Beroepssector
  • De gekozen dekking
  • Eigen risico
  • Aantal werknemers

IVA

Wanneer uw werknemer volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt is, krijgt hij een IVA uitkering. Voorwaarde is wel dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is, dat wil zeggen dat herstel uitgesloten is of dat de kans op herstel op lange termijn (5 jaar of langer) klein is. U kunt als werkgever een collectieve verzekering afsluiten om de IVA-uitkering van uw werknemer aan te vullen.

Gerelateerde pagina’s