Kosten zakelijke betaalrekeningen blijven stijgen

De kosten voor het aanhouden van een betaalrekening zijn in het afgelopen jaar over bijna de gehele linie gestegen. Alle rekeninghouders, maar met name de zakelijke rekeninghouders krijgen het voor hun kiezen. Behalve de al een aantal jaren geleden ingezette stijging van de kosten als gevolg van het afschaffen van de valuteringsdagen, zorgt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor een extra stijging. Als gevolg van de invoering van deze wet per januari 2022, zijn banken verplicht om verstrekkende controles uit te voeren op hun klantenbestand om fraude en witwassen te voorkomen. Hiervoor zijn duizenden extra medewerkers aangenomen en de hierdoor gemaakte kosten worden uiteraard verhaald op de klanten. Het gevolg is dat MKB-ondernemers hier tot wel 7,5 euro per maand betalen, bovenop de reguliere kosten van hun betaalrekening.